Dokonanie wyboru działki budowlanej ma wpływ nie tylko na koszty dotyczące nabycia samej, ale również na to który projekt będzie można na danej działce wybudować. Sprawdzenie informacji dotyczących zagospodarowania terenu jest bardzo istotne w miastach, gdzie chce się budować dom na danej działce budowlanej. W miastach plany zagospodarowania przestrzennego mogą nakładać dużą liczbę ograniczeń na wysokość mieszkania wrocławzabudowy a nawet na rodzaj materiałów, która może zostać zastosowana w stawianym.
Kiedy nabywa się działki budowlane, które położone są na terenach wiejskich czy poza większymi aglomeracjami warto jest sprawdzić możliwości doprowadzenia do takiej działki instalacji zarówno dotyczących poszczególnych rodzajów energii, jak też choćby Internetu. Brak sprawdzenia tego typu informacji może prowadzić do sytuacji, w której nabywca będzie zaskoczony kosztami wykonania przyłączy czy sytuacją w której przyłączy w ogóle nie będzie można doprowadzić do działki.